การประกันตัว ต้องทำยังไง ?

การประกันตัว ต้องทำยังไง ?

ยื่นประกันที่ไหน กับใคร ?

  • เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ ให้ยื่นประกันต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
  • เมื่อผู้ต้องหา ถูกขังตามหมายศาล แต่ยังมิได้ถูกฟ้อง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายขังนั้น
  • เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว ให้ยื่นต่อศาลนั้น
  • เมื่อศาลมีคำพิพากษา และหากมีการอุทธรณ์หรือฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนั้นหรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้ แล้วแต่กรณี
  • กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  ในชั้นสอบสวน ตำรวจมีอำนาจควบคุมเด็กหรือเยาวชนได้เพียง 24 ชั่วโมง และต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  เมื่อพนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลแล้ว การขอประกันตัวเด็กหรือเยาวชน ต้องยื่นต่อศาล