บริการ

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

  • รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

  • รับเป็นทนายความส่วนบุคคล

  • ที่ปรึกษากฎหมาย คดีเด็กและเยาวชน

  • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โนตารี่ พับลิค) Notarial Services Attorney

  • รับบริการทวงถามหนี้ (ตามกฎหมายใหม่)

บริการคดีความ

ฟ้องหรือต่อสู้คดี   ให้การ  ร้องขอต่อศาล

จำนองคดีแพ่ง   เช่น กู้ยืมเงิน  ค้ำประกัน  ซื้อขาย  ผิดสัญญา  อุบัติเหตุ  ละเมิด  เรียกร้องค่าเสียหาย  ฯลฯ

คดีบัตรเครดิต เดบิต บัตรต่างๆ สินเชื่อ

คดีอาญา   เช่น  ลักทรัพย์    ยักยอก  ฉ้อโกง  ทำร้ายร่างกาย  ฯลฯ

คดียาเสพติด

 

คดีเยาวชนและครอบครัว  เช่น   ฟ้องหย่า   เรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม หรือ ชู้   เรียกเงินทดแทน  เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตนเองและบุตรผู้เยาว์  แบ่งสินสมรส  ร้องขอต่อศาลในการปกครองบุตร  ฯลฯ

คดีแรงงาน  เช่น  เรียกค่าชดเชย  ค่าทดแทน  ค่าจ้าง  ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่นๆ  เจรจาไกล่เกลี่ย  เพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน  ฯลฯ

คดีมรดก   เช่น   แบ่งมรดก  จัดการมรดก   ทำพินัยกรรม  ตั้งผู้จัดการมรดก   ฯลฯ

คคีเช็ค  เช่น   เช็คเด้ง  ไม่ได้รับเงินตามเช็ค  ฯลฯ

คดีที่ดิน   เช่น   ขับไล่   ร้องขอกรรมสิทธิ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม  ฯลฯ

 

บริการสืบทรัพย์  สืบบุคคล  บังคับคดี

สืบหาทรัพย์สิน

ตั้งเรื่อง ยึดทรัพย์ บังคับคดี

สืบบุคคล

สืบชู้สาว

 

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ


DSC_0007จดทะเบียนบริษัท   ห้าง  ร้าน  ฯลฯ

เครื่องหมายการค้า    ลิขสิทธิ์    สิทธิบัตร  ฯลฯ

 

บริการด้านอื่นๆ

เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่บริษัทและส่วนบุคคล

จัดทำ    ตรวจสอบ  แนะนำ    การทำนิติกรรม   สัญญาซื้อขาย  สัญญาเช่า  สัญญาบริการ และอื่นๆทุกประเภท

เจรจา   ไกล่เกลี่ย  ข้อพิพาท   ประกันตัว

เร่งรัดหนี้สิน   ทวงหนี้    ติดตามหนี้สิน   เจรจา   ประนอมหนี้

งานภาษี  เช่น ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือน  ภาษีที่ดิน  การขออนุญาตและต่ออายุเอกสารต่างๆ

 

ปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้ (ฟรี)

ยินดีให้บริการทุกท่าน