สำนักงาน

มีความมุ่งหมายที่จะให้บริการทางด้านกฎหมายต่างๆกับบุคคลและประชาชนทั่วไป เช่น

› รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
› รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท
ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป
› รับเป็นทนายความส่วนตัว

› ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย หรือ เรื่องทั่วไปที่คุณไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกฎหมายหรือไม่ ก็ปรึกษากับเราได้